Klasika Viva se rozšiřuje

Klasika Viva se rozšiřuje

Od roku 2018 se hudební cyklus Klasika Viva rozšiřuje též do města Český Brod.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s místní jednotou Sokol. Koncerty se budou odehrávat v překrásném sále této tělocvičné jednoty, který byl původně zamýšlen jak pro sportovní akce, tak také pro akce kulturní.

První koncert se proběhne 22.4.2018 od 19:30 hod. Posluchači se mohou těšit na famózního houslistu Jaroslava Svěceného, který vyspoutpí společně s akordeonistou Ladislavem Horákem.

 

Následovat budou koncerty v říjnu (program zatím řešíme), v listopadu (vystoupit má kytarista Lubomír Brabec) a tento rok zakončíme vánočním koncertem souboru Chorea Bohemica.