Vánoční pastorale na zámku

15.12.2019 18:00

Klášterní kostel Šumperk

----------------------------------

Vstupné: 120,-Kč (s kartou KPKV 60,-Kč)

 

VSTUPENKY:

* pokladna DK Šumperk tel. 583 214 279

* online: již brzy

* 45 min. před koncertem


 

 

 

 

Účinkují:
Julie Braná - traverso, zobcové flétny
Edita Keglerová - cembalo
Tančí: Hartig Ensemble - Tance a balety tří století
Choreografie a režie: Helena Kazárová

 

Julie Braná  vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři u prof. M. Kroupové. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním na zobcovou flétnu, kterou studovala od roku 1996 u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku (Německo). Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním tzv. „Konzertexamen“. Věnuje se též hře na barokní a klasicistní příčnou flétnu, kterou v letech 2001-2003 studovala na Hochschule für Künste v Brémách (Německo) u prof. M. Roota. Během studií absolvovala mistrovské interpretační kurzy v Německu, Norsku, Česku u předních světových interpretů hry na zobcovou a barokní příčnou flétnu, jako např. P. Holtslag, H. Tol, M. Verbruggen, P. Steenhoven, B. Kuijken, W. Hazelzet, M. Root, L. Dean a dalších.

V roce 2003 založila jako první profesionální interpret hry na zobcovou a barokní příčnou flétnu v České republice třídu  hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři (barokní příčná flétna od roku 2017). Její pedagogické působení zásadně ovlivnilo také výuku na zobcovou flétnu v oblasti základních uměleckých škol - více jak 10 let velice úspěšně působila na ZUŠ B. Smetany v Plzni a  pravidelně vede semináře a mistrovské kurzy (Bechyně, Prachatice, Valtice,Vrchlabí).

  Julie Braná vystupuje a nahrává se souborem Ensemble Accento, jehož je spolu s cembalistkou Editou Keglerovou zakladatelkou, dále s plzeňským triem zobcových fléten Tre Fontane. Vystupuje a nahrává jako člen či sólista významných souborů a orchestrů zabývajících se interpretací staré hudby.

Více jak 10 let zastává post 1. flétny v jednom z nejvýznamnějších souborů staré hudby v Čechách - Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse a pravidelně hostuje v dalších neméně známých souborech: Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Baroco sempre giovanne.

Od roku 2016 vystupuje jako sólistka a 1. flétnistka s velice známým a na poli staré hudby již řadu let etablovaným německým orchestrem Concerto Köln a spolupracuje i s dalšími zahraničními orchestry např. Akademie für alte Musik Berlin, Dresdner Barockorchester, Hannoversche Hofkapelle.

 

EDITA KEGLEROVÁ vystudovala Konzervatoř v Plzni (obor klavír a cembalo) a pražskou AMU, v cembalové třídě prof. G. Lukšaité Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě J. Ogga na Královské Konzervatoři v Haagu a Královské hudební akademii v Londýně. V roce 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou disertaci na AMU v oboru „Interpretace a teorie interpretace“. Je laureátkou několika mezinárodních hudebních soutěží. Jako sólistka nebo členka různých komorních souborů vystoupila na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří (Japonsko, Nový Zéland, Jižní Afrika, USA). Spolupracuje mj. s ansámbly Pražský barokní soubor,  Hipocondria, Barocco sempre giovanne. V roce 2004 založila spolu s flétnistkou Julií Branou soubor Accento. Nahrává pro vydavatelství  Supraphon a ARTA, kde vydala spolu se souborem Hipocondria unikátní CD s kompletem cembalových koncertů J. A. Bendy.

V letech 2003-2005 vyučovala na JAMU v Brně. V současné době pedagogicky působí na  Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři, kde vede cembalové třídy. Od roku 2006 byla opakovaně  zvána  jako lektorka cembalové hry na Letní školu staré hudby v Prachaticích. V létě 2015 iniciovala založení nultého ročníku  Hudebních kurzů ve Vrchlabí.

 

Hartig Ensemble je volné uskupení profesionálních tanečníků, kteří se pod uměleckým vedením prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnují již řadu let interpretaci tanců ze „tří století“, tj. od pozdní renesance po raný romantismus,, včetně španělských tanců (typu „escuela bolera). Soubor úzce spolupracuje s katedrou tance HAMU, která sídlí v Praze v barokním Hartigovském paláci na Malé Straně, zde také soubor zkouší. Soubor je komorní, často ale zve i hosty, významné osobnosti tanečního světa.

Prof. Helena Kazárová, Ph.D. se specializuje na taneční a pohybovou kulturu minulých století, a to jak prakticky, rekonstrukcí tanců dle dobových záznamů, tak i teoreticky – je autorkou dvou knih a mnoha odborných článků. Roku 1997 založila umělecký soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří století, pro který vytvořila široký repertoár tanců. Také se podílela na dobových choreografiích nejen v opeře a činohře, ale například i pro film Báthory Juraje Jakubiska.