MUSICA BOHEMICA - Vánoční koncert

12.12.2017 19:00

Klášterní kostel Šumperk

-------------------------

Vstupné: 200,-Kč (s kartou KPKV 100,-Kč)

VSTUPENKY: DK Šumperk / on-line: GoOut

-------------------------

Program koncertu:

Vánoční mše č. 3 (Kyrie, Gloria,Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) - Jaroslav Krček
Veselme se (Legenda o narození Páně) - Jaroslav Krček
Vánoční písně staré Evropy (Hleď malé Jezulátko / italská, Španělská koleda, Spanilá z archy holubičko / česká, Maria hustým lesem šla /německá, Andělé nám nad dědinou / francouzská)
Ej poslyšte kamarádi
Byla cesta ušlapaná
Hopsa bratrové
Josef muj kochany
Vstavajte pastieri
Krásná panna
Pochválen buď Ježíš Kristus
Žežulka z lesa vylítla
Dej vám Pán Bůh dobrej den
Intermezzo
Šel jsem na koladu
Hej Kubo
Anděl páně

----------------------

Hraje komorní soubor Musica Bohemica Praha, slovem provádí Jaroslav Krček
Sóla zpěv: Anna Hlavenková (Petra Havránková) Karel Jakubů

----------------------

Musica Bohemica Praha je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. (Podle potřeby je možno jej i rozšířit na orchestr). Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rohlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří.

Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklór a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se jí snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.
Souběžně s tímto vyhraněným historicko-folklórním zájmem probíhá i druhá linie jeho tvorby: vlastní kompoziční práce na poli symfonickém, komorním a vokálním. Také v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné názory, nepodléhající módě. Nikdy nevyznával žádnou ortodoxní uměleckou víru, nedal se svazovat předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu všemožných skladatelských technik. Zato však usiloval o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače zaujala. Stejně osobitým je i dirigentem. Natočil například více než 50 CD, od hudby historické přes své vlastní skladby až k nahrávkám týkajících se právě folklóru.

(Na fotografii Jaroslav Krček s nástrojem "trumšajt")

 

Vedoucí souboru

 • Jaroslav Krček

Zpěv

 • Petra Havránková
 • Anna Hlavenková
 • Karel Jakubů

Nástrojové obsazení

 • 1. housle – Martin Šandera
 • 2. housle – Michaela Vyoralová, Štěpán Pražák, Vít Nermut
 • viola – Jan Žádník
 • viloncello – Josef Pražák, Jan Krček
 • kontrabas – Jiří Rubeš
 • 1. flétna, zobcové flétny – Kateřina Jansová
 • 2. flétna, zobcové flétny – Andrea Pazderová
 • hoboj, zobcové flétny – Gabriela Krčková
 • klarinet – Jiří Javůrek, Jan Tihelka