Klasika ve swingovém hávu v Jeseníku

30.04.2015 12:20

26. dubna 2015 od 17:00 hodin předvedl v Kapli v Jeseníku světoznámý vokální soubor s brilantní pěveckou technikou LINHA SINGERS tradiční i netradiční skladby.

PROGRAM:

1. J.A. BENDA                   Allegro spiritoso ze Sinfonie D dur 
2. J. LINHA                       Lithania (na téma E.Paschy, 18.stol.)
3. B. MARCELLO               Allegro ze Sonáty D dur pro violu da gamba 
4. G.Ph.TELEMANN           Andante ze Sonáty a moll pro violu da gamba
5. J. HAYDN                      Allegro z Kvartetu E dur
6. F. SCHUBERT                Rosamunda (meziaktní hudba č.2)
7. T.N. KOUTNÍK               Pastorela Gloria
8. J. LINHA                      Kalina ( slezská lid. píseň )                                                                                     
9.  J.  LINHA                    Harmonikář, Vdávali nevěstu, (2 ruské lid.písně)                            
10. J. LINHA                    Dívka z Nantes ( francouzská lid.píseň )                                                  
11. J. LINHA                    Cadett Rousselle ( franc. lid. píseň)                                                      
12.  J.  LINHA                  Šipová růžička, Sadaj že do voza, Na Čičmanském cintěri
                                      (tři lidové ze stř. Slovenska)

PODROBNOSTI ...