Housle a harfa na světové úrovni, závěr bude patřit Sukovu komornímu orchestru

13.07.2011 17:06

 Festival Klášterní hudební slavnosti Šumperk nabídnul v minulých dnech posluchačům v Šumperku, Jeseníku a Uničově koncerty naší nejlepší houslistky současnosti GABRIELY DEMETEROVÉ a jedné z nejlepších světových harfistek JANY BOUŠKOVÉ.

         Všechny tři koncerty se těšily mimořádnému zájmu publika a obě umělkyně svými vystoupeními uvedli festival mezi evropskou elitu. Gabriela Demeterová předvedla na úvod koncertů Passacagliu H. I. F. Bibera s čistou tónovou představou v poučené interpretaci a s mimořádným citem pro výstavbu této skladby. Nádhernou komorní souhru nabízely obě umělkyně v sonátách W. A. Mozarta a především ve dvou sonátách N. Paganiniho. Neuvěřitelný smysl pro stylovou čistotu zdobil výkony obou umělkyň ve všech třech těchto skladbách. V sólovém výstupu se zaskvěla Jana Boušková ve skladbě J. H. Trnečka, který upravil pro harfu Vltavu B. Smetany. Světové umění touto skladbou již otevřelo dveře dokořán. Harfa se zaskvěla ve všech svých tónových i technických možnostech a nikdo nebyl na pochybách, že zní opravdu celý malý symfonický orchestr. Kolik barev, dynamik a technických fines předvedla Jana Boušková, bylo až mrazivé. Závěr koncertů patřil Ravelově skladbě „Tzigane“, kde své mistrovství předvedla jak Gabriela Demeterová v úvodní kadenci, tak Jana Boušková v následných mezihrách. Světové umění nakonec bezostyšně vtrhlo do sálů a postavilo publikum na koncertech při závěrečných aplausech na nohy.

Celkově vyzněly koncerty naprosto famózně a již dnes můžeme s klidem říci, že patřily mezi jeden z vrcholů festivalu.

 Pravý závěr ovšem bude až v neděli 17. července 2011 od 20 hodin v Klášterním kostele v Šumperku, kdy vystoupí světoznámý SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Na programu zazní pouze skladby W. A. Mozarta: Serenáda „Malá noční hudba“ a Koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr. V sólových partech se představí koncertní mistři SKO, houslista Martin kos a violista Karel Untermüller.