HARMONIA PRAGA

19.09.2016 19:00

ŠUMPERK, Klášterní kostel - vstupné 120,-Kč

 

PROGRAM:

J. Pachelbel  - Kánon

A. Vivaldi - Sinfonia in C

F. Benda - Houslový koncert Es Dur (Allegretto, Affetuoso, Presto)

J. S. Bach - Air ze Suity D dur

A. Corelli - La Folia

W. A. Mozart - Divertimento D dur KV 136

 

  Komorní orchestr Harmonia Praga vznikl v rámci symfonického orchestru Symphony Prague

Obsazení komorního orchesru Harmonia Praga vychází z konkrétních programových a interpretačních požadavků. Orchestr vystupuje od malého barokního obsazení až po obsazení raně klasického orchestru. Jeho standartní repertoár je tvořen ze skladeb od baroka po klasicismus, orchestr však interpretuje i díla ostatních hudebních období.

Uměleckým vedoucím komorního orchestru Harmonia Praga je Miroslav Vilímec (koncertní mistr České filharmonie). S komorním orchestrem Harmonia Praga vystupuje M.Vilímec také často jako sólista.

Komorní orchestr zahájil svoji činnost po řadě úspěšných vystoupeních symfonického orchestru Symphony Prague v zahraničí, s úmyslem oslovit publikum v komorním prostředí. Orchestr vystupuje pravidelně v zahraničí a v roce 2013 zahájil také cyklus koncertů ve Velkém Sále Novoměstské radnice, kde již uvedl vedle standardního repertoáru řadu novinek. Ve světové premiéře zde např. zazněla Štefanem Britvíkem nově objevená Vaňhalova Symfonie E dur, v české premiéře pak houslový koncert významného francouzského skladatele 18. století Chevaliera de Saint George. Kromě těchto objevů z období klasicismu se komorní orchestr věnuje i tvorbě našich předních současných skladatelů (Jiří Teml, Ondřej Kukal a další).

Komorní orchestr spolupracuje pravidelně s dirigentem Štefanem Britvíkem, který je zároveň šéfdirigentem symfonického orchestruSymphony Prague.

 

Miroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty. Od roku 1992 působí jako koncertní mistr České filharmonie, kromě toho však vyvíjí bohatou sólistickou činnost. Hrál mnohokrát sólově s Českou filharmonií (např. koncerty Paganiniho, Saint-Saense, Lala, Mozarta atd.), vystupoval též s orchestrem FOK , Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s mnoha dalšími. V současné době je též koncertním mistrem a sólistou orchestru Symphony Prague i komorního tělesa Harmonia Praga. Miroslav Vilímec je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb. S Českou filharmonií např. provedl za řízení šéfdirigenta Václava Neumanna a za osobní účasti Rafaela Kubelíka houslový koncert č. 4, B dur Jana Kubelíka, mezi významné počiny se řadí i souborná CD nahrávka 14 houslových koncertů francouzského klasického skladatele Josepha Boulogne, Chevaliera de Saint-George.